Leczenie w COVID-19 - na skróty

14.04.2021

Artykuł jest częścią: Niezbędnika lekarza oddelegowanego na oddział COVID.

W tabeli zestawiono obecnie stosowane leczenie u pacjentów hospitalizowanych. Dobór leków jest uzależniony od fazy choroby (okres replikacji wirusa, faza odpowiedzi immunologicznej) oraz stanu klinicznego chorego.
Wraz z pojawianiem się nowych opcji terapeutycznych i aktualizacji wytycznych tabela będzie na bieżąco aktualizowana.

Leczenie w COVID-19
Lek Wskazania do podania leku Dawkowanie uwagi
remdesiwir (Veklury) - do 5.–7. dnia od pierwszych objawów (w okresie replikacji wirusa)
- u osób z udokumentowanym zapaleniem płuc i SpO2 ≤94% przy oddychaniu tlenem atmosferycznym (zastosowanie remdesiwiru może być korzystne także u chorych niewymagających tlenoterapii, w razie dużego ryzyka progresji choroby)
1. dnia 200 mg i.v. we wlewie przez 30–120 min, następnie 100 mg i.v. co 24 h przez kolejne 4 dni;
jeśli nie zaobserwowano zadowalającej poprawy oraz u pacjentów, u których stosuje się wentylację mechaniczną lub ECMO leczenie należy kontynuować do 10 dni od podania pierwszej dawki
osoby ≥12. rż. i 40 kg mc.
osocze ozdrowieńców - pacjenci z ciężkim przebiegiem COVID-19 w pierwszej fazie zakażenia (najpóźniej do 8. dnia od początku objawów)

AOTMiT podkreśla dużą niepewność wyników, stanowiących podstawę tej rekomendacji, zwracając uwagę, iż wyniki prób klinicznych z randomizacją nie potwierdzają skuteczności tej interwencji.

200–400 ml
jedna lub dwie transfuzje podane w odstępie 24 h
przeciwwskazania:
- łagodny przebieg COVID-19
- konieczność wentylacji mechanicznej
- wstrząs septyczny
- niewydolność wielonarządowa
deksametazon - pacjenci wymagający tlenoterapii, z SpO2 <93% przy oddychaniu powietrzem atmosferycznym
- od 2. tygodnia choroby (faza immunologiczna)
6 mg/dobę przez 7–10 dni p.o./i.v. nie zaleca się u pacjentów z łagodnym przebiegiem choroby i w ciągu pierwszych 5–7 dni choroby (ryzyko nasilenia replikacji wirusa)
u chorych w 2. tygodniu choroby, którzy wymagają tlenoterapii, rozpoczęcie leczenia deksametazonem jest zdecydowanie wskazane; decyzja o wdrożeniu kortykoterapii na początku choroby powinna natomiast zależeć od indywidualnego przypadku
tocilizumab (RoActemra) pacjenci hospitalizowani, z hipoksją i znacznym nasileniem stanu zapalnego, o ile nie jest on spowodowany zakażeniem bakteryjnym - SpO2 <92% i CRP≥75 mg/l
u chorych wentylowanych mechanicznie leczenie tocilizumabem należy rozpoczynać możliwie wcześnie, nie później niż w 1. dobie od wdrożenia wspomagania oddechowego
jednorazowo i.v. 8 mg/kg mc.:
- osoby >90 kg mc. 800 mg
- osoby >65 i ≤90 kg mc. 600 mg
- osoby >40 kg i ≤65 kg mc. 400 mg
- osoby ≤40 kg mc. 8 mg/kg mc.
drugą dawkę można podać po 8–24 h, jeśli stan pacjenta się nie poprawił
według bazy SARSTer (polska kohorta chorych na COVID-19), największą korzyść ze stosowania tocilizumabu uzyskują pacjenci z SpO2≤90% i stężeniem IL-6 >100 pg/ml
heparyna (Clexane, Losmina, Neoparin, Fraxiparine, Fraxodi, Fragmin)pacjenci leżący i osoby z czynnikami ryzyka wystąpienia zakrzepicy żył głębokich i/lub zatoru płucnego dawka profilaktyczna: enoksaparyna 40 mg co 24 h, lub nadroparyna 0,4 ml co 24 h lub dalteparyna 5000 j. co 24 h

W przypadku DIC stosowane są zarówno profilaktyczne, jak i lecznicze dawki heparyny drobnocząsteczkowej.

Leczenie DIC: patrz Rozsiane krzepnięcie wewnątrznaczyniowe (DIC) w Internie Szczeklika

pacjenci ze zwiększonym stężeniem dimeru D (≥6x górna granica normy) lub wskaźnikiem koagulopatii SIC ≥4 dawka pośrednia: enoksaparyna 40–60 mg co 12 h, lub nadroparyna 0,4–0,6ml co 12 h, lub dalteparyna 5000 j. co 12 h
w przypadku wystąpienia zakrzepicy żył głębokich lub zatoru płucnego dawka terapeutyczna: enoksaparyna 1 mg/kg mc. co 12 h lub nadroparyna 0,01 ml/kg mc. co 12 h, lub dalteparyna 100j/kg mc. co 12 h

Piśmiennictwo:

1. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Farmakoterapia COVID-19 – Aktualizacja. Wersja 2.2. 23.03.2021 r. https://www.aotm.gov.pl/media/2021/03/Farmakoterapia-COVID-19-Aktualizacja-wersja-2.2-23-marca-2021-r..pdf
2. Flisiak R., Parczewski M., Horban A. i wsp. Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych (13.10.2020). https://www.mp.pl/covid19/zalecenia/248659,zalecenia-diagnostyki-i-terapii-zakazen-sars-cov-2-polskiego-towarzystwa-epidemiologow-i-lekarzy-chorob-zakaznych
3. European Medicines Agency: Treatments and vaccines for COVID-19. https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines-covid-19
4. WHO: Therapeutics and COVID-19 living guideline. https://www.who.int/publications/i/item/WHO-2019-nCoV-therapeutics-2021.1
5. National Health Institutes: COVID-19 treatment guidelines. https://covid19treatmentguidelines.nih.gov/
6. Wroczyńska A., Kuna A., Ściubisz M., Rymer W., Goncerz G., Mrukowicz J.: COVID-19 – co nowego w leczeniu i profilaktyce. Med. Prakt., 2021; 4: 122–140 https://www.mp.pl/covid19/leczenie/263796,jakie-leczenie-przeciwwirusowe-i-immunomodulujace-zaleca-sie-obecnie-u-chorych-na-covid-19
7. Wroczyńska A., Pieruń K. Podsumowanie danych z badań klinicznych oraz aktualnych zaleceń terapeutycznych w COVID-19. Med. Prakt., 2021; 1: 94–96 https://www.mp.pl/covid19/leczenie/256862,aktualnie-zalecane-leczenie-przeciwwirusowe-i-immunomodulujace-u-chorych-na-covid-19
8. Rymer W., Wroczyńska A., Jaeschke R., Szczeklik W., Mrukowicz J.: Komentarz. W: Flisiak R., Parczewski M., Horban A., Jaroszewicz J., Kozielewicz D., Pawłowska M., Piekarska A., Simon K., Tomasiewicz K., Zarębska-Michaluk D.: Zalecenia diagnostyki i terapii zakażeń SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 13 października 2020 roku. Aneks 2 do rekomendacji z 31 marca 2020 roku. Med. Prakt., 2020; 11: 60–69 https://www.mp.pl/covid19/leczenie/251451,leczenie-covid-19-w-swietle-aktualnych-wytycznych
9. Wroczyńska A.: Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji aktualizuje zalecenia dotyczące farmakoterapii w COVID-19 (tocilizumab) https://www.mp.pl/covid19/leczenie/263055,agencja-oceny-technologii-medycznych-i-taryfikacji-aktualizuje-zalecenia-dotyczace-farmakoterapii-w-covid-19-tocilizumab

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!

Partnerem serwisu jest