Aktualne zasady kwarantanny osób po kontakcie z SARS-CoV-2, w tym dla domowników zamieszkujących z chorymi

30.08.2021
dr n. prawn. Tamara Zimna, radca prawny
Kancelaria Prawa Medycznego, www.tamarazimna.pl

Jakie są aktualnie zasady kwarantanny osób po kontakcie z SARS-CoV-2, w tym dla domowników zamieszkujących z chorymi oraz innych grup? Czy lekarz POZ może skrócić kwarantannę?

Okres obowiązkowej kwarantanny z powodu narażenia na zakażenie SARS-CoV-2 u osób, u których nie wystąpiły objawy choroby COVID-19, albo styczności ze źródłem zakażenia ulega zakończeniu po 10 dniach, licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia, albo styczności (na podstawie § 7 ust. 3 rozporządzenia). Wyjątkowo, osoby uczestniczące w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej osobom chorym na chorobę wywołaną SARS-CoV-2 nie są obejmowane kwarantanną z powodu narażenia albo styczności z SARS-CoV-2 pod warunkiem codziennego badania testem antygenowym, przed rozpoczęciem uczestniczenia w udzielaniu tych świadczeń, przez okres co najmniej 7 dni po dniu styczności ze źródłem biologicznych czynników chorobotwórczych (na podstawie § 7 ust. 6 rozporządzenia). Okres obowiązkowej kwarantanny domownika osoby zakażonej SARS-CoV-2 ulega zakończeniu po upływie 7 dni od dnia zakończenia izolacji u osoby chorej. U domownika od 24 lipca 2021 r. jest możliwe skrócenie tego 7-dniowego okresu kwarantanny – pod warunkiem uzyskania negatywnego wyniku testu molekularnego przez osobę odbywającą taką kwarantannę, wykonanego nie wcześniej niż w pierwszym dniu po zakończeniu izolacji osoby chorej zamieszkującej lub prowadzącej wspólne gospodarstwo domowe (na podstawie § 7 ust. 4 rozporządzenia).

Domownicy osoby zakażonej SARS-CoV-2 są zwolnieni z mocy prawa z obowiązkowej kwarantanny (na podstawie § 4 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm.) w przypadku, gdy spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:

  • są zaszczepieni przeciwko COVID-19;
  • byli poddani izolacji w warunkach domowych, izolacji albo hospitalizacji z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2, nie później niż 6 miesięcy od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 przez wspólnie zamieszkującą z nimi osobę zakażoną SARS-CoV-2.

Powyższe okoliczności automatycznie zwalniające domowników z kwarantanny potwierdza wyłącznie Unijny Certyfikat COVID-19 o szczepieniu, o powrocie do zdrowia i o wyniku testu (w postaci elektronicznej lub wydrukowany z systemu P1 w postaci papierowej)1.

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, o skróceniu albo zwolnieniu z obowiązku odbycia obowiązkowej kwarantanny decyduje państwowy powiatowy inspektor sanitarny. Lekarz POZ nie może więc skrócić kwarantanny u domowników. W takich okolicznościach lekarz POZ może jednak wystawić osobie na kwarantannie skierowanie na nieodpłatny test z powodu styczności ze źródłem zakażenia lub narażenia na zakażenie, którego negatywny wynik jest podstawą do zwolnienia pacjenta z kwarantanny.

Przypisy:

1. § 2 ust. 27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, Dz. U. z 2021 r., poz. 861 z późn. zm.

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce

Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!

Partnerem serwisu jest