Czy w przypadku wystąpienia objawowego zakażenia SARS-CoV-2 potwierdzonego badaniem RT-PCR osoby zaszczepione 2 dawkami szczepionki przeciwko COVID-19 podlegają izolacji?

11.10.2021
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej, Gdański Uniwersytet Medyczny

W Polsce obowiązkowa izolacja jest nakładana automatycznie z mocy prawa na osobę, u której stwierdzono zakażenie SARS-CoV-2, od dnia uzyskania dodatniego wyniku testu diagnostycznego (molekularnego lub antygenowego). Dotyczy to także osób zaszczepionych przeciwko COVID-19. Pełne zaszczepienie szczepionką dopuszczoną do obrotu w Unii Europejskiej wiąże się w Polsce z możliwością zwolnienia z kwarantanny osoby zaszczepionej, o ile upłynęło 14 dni od dnia następującego po dniu podania ostatniej dawki szczepionki. Wynika to z faktu, że prawdopodobieństwo rozwinięcia się zakażenia SARS-CoV-2 jest u osób zaszczepionych małe. Szczepienie nie zwalnia jednak z obowiązkowej izolacji po uzyskaniu dodatniego wyniku testu w kierunku COVID-19, ponieważ osoba, u której mimo szczepienia rozwinie się zakażenie SARS-CoV-2, może być źródłem zakażenia innych osób. Izolacja ma na celu ograniczenie szerzenia się zakażenia w populacji. Zasady zakończenia izolacji są takie same jak dla osób niezaszczepionych.

Piśmiennictwo:

1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego. Dz.U. 2021 poz. 1352

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań