Pieczątki

Przejdź do widoku struktury organizacyjnej w menu głównym i skonfiguruj dane na pieczątkach.

  • Zaznacz w danych świadczeniodawcy na najniższym poziomie w strukturze organizacyjnej przycisk Dane pieczątki lub Dane pieczątki na recepcie.
  • W nowym oknie wyświetli się konfigurator pieczątki zawierający dane wprowadzone do systemu oraz podgląd pieczątki z prawej strony ekranu.
  • Możesz dodać dane do poszczególnych linii w konfiguratorze pieczątki za pomocą przycisku +, znajdującego się na jej końcu.
  • Aby dodać dodatkowe pole powiązane z danymi w programie, zaznacz środkową ikonę na końcu linii i w polu tekstowym wprowadź fragment tekstu – program wyświetli listę danych z programu, które możesz dodać do pieczątki, np. adres e-mail. Jeżeli adres e-mail zmieni się w strukturze, dane na pieczątce zostaną automatycznie zaktualizowane.
  • Możesz dodać linię do pieczątki za pomocą przycisku pod konfiguratorem lub usunąć, klikając na ikonę kosza na końcu linii.
Zmiany wprowadzane na pieczątkach będą widoczne na bieżąco w miejscu podglądu.