Faktury

Jeżeli jesteś administratorem lub zarządcą placówki możesz skonfigurować faktury, przeglądać wystawione lub usunąć bądź wystawić korektę. W tym celu kliknij przycisk Faktury w widoku struktury organizacyjnej.

Konfiguracja danych wystawcy

Wybierz opcję Ustawienia. Domyślnie na fakturze wyświetlają się nazwa i adres zapisane w danych placówki.
 • Aby dodać dane nowego wystawcy, kliknij Dodaj dane wystawcy i wprowadź je w formularzu
 • Aby zmienić dane wystawcy, kliknij wybraną pozycję w oknie i zmień dane w formularzu.
W formularzu masz możliwość:
 • zmienić dane identyfikacyjne wystawcy – edytuj w polu tekstowym
 • określić domyślny termin i formę płatności – możesz skorzystać z podpowiedzi
 • wprowadzić nazwę banku i numer konta
 • wprowadzić dodatkowe uwagi – możesz skorzystać z podpowiedzi
 • dodać lub usunąć serię numerów faktury za pomocą przycisku Dodaj serię numerów.


  W oknie edycji serii numerów możesz:
  • edytować format numerów faktury, korzystając z podpowiedzi
  • zmienić okres numerowania z rocznego na miesięczny i odwrotnie
  • zmienić datę początku obowiązywania serii oraz numer początkowy
  • oznaczyć wybraną serię na domyślną – będzie się podpowiadała podczas wystawiania faktury dla danego wystawcy.

Przeglądanie wystawionych faktur

Wybierz opcję Wystawione faktury. W nowym oknie możesz:
 • przeglądać faktury wystawione w programie – aby zapoznać się ze szczegółami, kliknij wybraną pozycję
 • wystawić korektę faktury – kliknij Wystaw korektę i w nowym oknie wprowadź powód anulowania (faktura korygująca zostanie wystawiona na pełną kwotę korygowanego dokumentu)
 • (fakturę możesz anulować również po przejściu do jej szczegółów)
 • usunąć fakturę, klikając ikonę kosza.