Usługi

Jeżeli jesteś Administratorem, Zarządcą placówki lub masz uprawnienia do zarządzania usługami w placówce, możesz dodać do programu usługi komercyjne, zdefiniować grupę usług oraz pakiety, korzystając z kilku ścieżek.
 • W danych struktury organizacyjnej – kliknij w menu głównym przycisk Struktura, następnie w nowym oknie kliknij przycisk z nazwą placówki i w oknie Struktury kliknij przycisk Usługi.
 • W oknie konfiguracji usług, po przejściu z paska głównego menu – kliknij przycisk Usługi w menu głównym, następnie kliknij przycisk Usługi i pakiety znajdujący się w prawym górnym rogu okna.
 • Z każdego miejsca, w którym:
  • dodajesz usługę do wizyty, badania – kliknij w oknie dodawania usługi Zarządzaj usługami
  • przypisujesz pacjentowi pakiet – kliknij przycisk Pakiety pacjenta, w nowym oknie Przypisz pakiet, a następnie w oknie przypisywania pakietu Zarządzaj pakietami.

Dodawanie usług i grup usług

do góry strony

Dodawanie nowej usługi

 • W oknie dodawania usług zaznacz opcję Usługi i kliknij przycisk Dodaj usługę

  • w nowym oknie wprowadź nazwę usługi w polu tekstowym
  • wpisz cenę usługi
   • podczas wprowadzania pierwszej usługi domyślnie zaznaczona jest opcja z VAT i wartość VAT 23%
   • możesz wybrać inną z dostępnych wartości VAT lub odznaczyć opcję z VAT, aby usunąć wartości VAT oraz cenę brutto usługi
   • dane będą zapamiętane i podpowiedzą się podczas wprowadzania następnej usługi
  • jeżeli zaznaczono opcję z VAT, możesz wpisać cenę netto lub brutto – program automatycznie wyświetli brakującą cenę powiększoną lub pomniejszoną o wybraną wartość VAT
  • kliknij przycisk Dodaj – usługa pojawi się na liście dostępnych usług w oknie Usługi.
 • Możesz usunąć usługę; aby ją ponownie wyświetlić, zaznacz opcję Pokaż dezaktywowane.

Dodawanie grupy usług

Grupa usług umożliwia tworzenie pakietów z rabatami na określone zakresy usług.
 • W oknie Usługi zaznacz opcję Grupy usług i kliknij przycisk Dodaj grupę usług.

  • w nowym oknie nazwij grupę usług
  • opisz właściwości grupy w dodatkowym polu tekstowym: Opis
  • wybierz usługi spośród widocznych pozycji na liście dostępnych usług – wybrane usługi zostaną dodane do utworzonej grupy usług i wyświetlą się na liście: Usługi w grupie
  • jeżeli chcesz usunąć usługę z grupy, kliknij na nią, a usługa wróci do listy dostępnych usług
  • kliknij przycisk Dodaj w dolnej części okna – grupa usług pojawi się na liście dostępnych grup usług w programie, z informacją o liczbie pozycji w grupie.

 • Możesz usunąć grupę usług; aby ją ponownie wyświetlić, zaznacz opcję Pokaż dezaktywowane.

Dodawanie pakietów

do góry strony
 • W oknie Usługi zaznacz opcję Pakiety i kliknij przycisk Dodaj typ pakietu.

  • w nowym oknie znajdują się informacje do uzupełnienia, z których obowiązkowe są nazwa i domyślny czas trwania pakietu
  • kliknij przycisk Dodaj pozycję w celu dodania do niego usług i w nowym oknie wprowadź informację o pozycji pakietu:
   • wpisz nazwę
   • zaznacz rodzaj bonifikaty i wprowadź jej wartość
   • określ limit użyć danej pozycji pakietu w oznaczonym wyżej czasie, jeżeli dotyczy – zaznacz opcję Limit i go wprowadź
   • wybierz usługi – domyślnie zaznaczono, że pozycja pakietu obejmuje wszystkie usługi, odznacz opcję Wszystkie usługi, jeżeli chcesz je wyszczególnić i wprowadź nazwę istniejących w programie usług lub grup usług
   • kliknij Zapisz, aby zdefiniowana pozycja pakietu znalazła się na liście pozycji pakietu. (Jeżeli nie wprowadzisz nazwy pozycji pakietu, wyświetli się nazwa usługi lub grupy usług do niej dodanych)
  • kliknij Dodaj w oknie dodawania typu pakietu, aby wprowadzić jego dane do programu.

  Przeglądanie usług jako Zarządca

  do góry strony
  Kliknij przycisk Usługi w menu głównym, aby przejść do widoku, gdzie znajduje się lista wykonanych usług.
  Lista jest domyślnie wyświetlona w zestawieniu miesięcznym, z podziałem na użytkowników. Możesz zmienić widok zestawienia usług z miesięcznego na roczny okres rozliczeniowy, zaznaczając opcję Rok.

  W celu zapoznania się ze szczegółami wykonanych usług w ramach poszczególnych komórek, zaznacz sekcję użytkownika i kliknij przycisk Wyświetl usługi przy danej komórce.