Informacje o licencji

Z menu głównego możesz przejść do widoku z informacją o rodzaju i ważności posiadanej licencji.
Uwaga!
Nie wprowadzaj do programu wykupionej licencji, jeżeli korzystasz z wersji demonstracyjnej.

Zmiana licencji

do góry strony
  • Aby zmienić licencję, w widoku Licencja kliknij przycisk Zmień. Jeśli nie jesteś zalogowany, zaloguj się loginem i hasłem jak do portalu mp.pl.

  • W kolejnym oknie wybierz licencję spośród dostępnych lub przejdź na stronę mp.pl w celu zakupienia właściwej licencji.
  • Po zaksięgowaniu wpłaty licencja będzie dostępna w oknie wyboru licencji.
  • W oknie podsumowania potwierdź wybór.

Rozszerzenie licencji

do góry strony
Aby rozszerzyć licencję, kliknij przycisk Rozszerz licencję, zaloguj się loginem i hasłem używanymi w portalu mp.pl i postępuj jak podczas zmiany licencji.