Struktura organizacyjna

Administrator systemu lub Zarządca przypisanej mu placówki może dodawać i edytować dane struktury organizacyjnej oraz ustawienia na poziomie świadczeniodawcy.
Jeżeli wprowadzono już do programu placówkę, a chcesz dodać kolejnego świadczeniodawcę, przejdź do widoku Struktura organizacyjna w menu głównym, wybierz rodzaj działalności świadczeniodawcy, którego dane zamierzasz wprowadzić do programu i postępuj, jak opisano poniżej.

Podmiot leczniczy

do góry strony

Wprowadzanie i edycja danych placówki

 • W widoku Struktura organizacyjna wprowadź do wyszukiwarki 5 dowolnych liter nazwy podmiotu. System wyświetli znalezione w RPWDL elementy pasujące do zapytania.
 • Wybierz placówkę, sprawdź jej dane i zaznacz Dalej, aby uzupełnić brakujące informacje.
 • Zatwierdź dane, klikając Dalej, dzięki czemu placówka zostanie zapisana w programie i będzie można wprowadzić jej strukturę.
 • Najedź kursorem na przycisk Dodaj nowy zakład leczniczy. Program wyświetli istniejące zakłady podmiotu. Dodaj zakład i uzupełnij brakujące dane w programie.
  W celu uzupełnienia adresu wystarczy wpisać w wyszukiwarce jego fragment, a program wyświetli listę podpowiedzi.
 • Dodaj kolejno jednostkę i komórki (w ten sam sposób jak zakład leczniczy) i zapisz. Elementy już dodane do struktury nie będą się wyświetlać w programie wśród podpowiedzi.
 • Aby zakończyć wprowadzanie podstawowych danych, kliknij przycisk Przejdź dalejrozpocznij korzystanie z programu. Zatwierdzenie wprowadzonych danych pozwoli Ci dokończyć konfigurację placówki i wyświetli przyciski, za pomocą których dodasz dane pieczątek, konto eWUŚ czy ustawienia druków.
 • Możesz edytować każdy element struktury. Jeżeli chcesz zmienić lub przeglądać dane placówki, zaznacz w drzewie struktury na odpowiednim poziomie przycisk Zmień dane rejestrowe.
 • Jeżeli komórka organizacyjna w strukturze świadczeniodawcy przestanie istnieć, możesz ją dezaktywować. W tym celu zaznacz przycisk Dezaktywuj, co spowoduje, że dane tej komórki nie będą wyświetlane w strukturze.
Uwaga!
Jeśli program nie znajdzie podrzędnego elementu struktury, a w placówce taki istnieje, możesz kliknąć przycisk Dodaj nowy zakład leczniczy/jednostkę/komórkę i uzupełnić dane. Nie bedą one wówczas zgodne z oficjalnymi danymi w RPWDL.

Praktyka zawodowa

do góry strony

Wprowadzanie i edycja danych placówki

 • W widoku Struktura organizacyjna wprowadź do wyszukiwarki 5 dowolnych liter nazwy praktyki. System wyświetli znalezione w RPWDL elementy pasujące do zapytania.
 • Wybierz placówkę, sprawdź jej dane i zaznacz Dalej, aby w oknie ze szczegółami uzupełnić brakujące informacje.
 • Zatwierdź dane, klikając Dalej. Praktyka zostanie zapisana w programie i będzie można wprowadzić jej strukturę organizacyjną.
 • Dodaj wspólników (siebie oraz innych w przypadku praktyki grupowej), korzystając z listy osób pobranej z RPWDL, uzupełnij dane, jeżeli potrzeba, i zapisz.
 • Kliknij Wprowadź, aby zapisać obszar działalności Użytkownika – uzupełnij brakujące dane, nazwij gabinet, by wyróżniał się spośród innych, i zapisz.
 • Aby zakończyć wprowadzanie podstawowych danych, kliknij przycisk Przejdź dalejrozpocznij korzystanie z programu. Zatwierdzenie wprowadzonych danych pozwoli Ci dokończyć konfigurację placówki i wyświetli przyciski, za pomocą których dodasz dane pieczątek, konto eWUŚ czy ustawienia druków.
 • Możesz edytować każdy element struktury. Jeżeli chcesz zmienić lub przeglądać dane placówki, zaznacz w drzewie struktury na odpowiednim poziomie przycisk Zmień dane rejestrowe.
 • Jeżeli obszar w strukturze świadczeniodawcy przestanie istnieć, możesz go dezaktywować. W tym celu zaznacz przycisk Dezaktywuj, co spowoduje, że dane obszaru nie będą wyświetlane w strukturze.
Uwaga!
Jeśli program nie znajdzie podrzędnego elementu struktury, a w placówce taki istnieje, możesz kliknąć przycisk Dodaj nowy/Wprowadź nowy i uzupełnić dane. Nie bedą one wówczas zgodne z oficjalnymi danymi w RPWDL.

Pro familiae

do góry strony

Wprowadzanie i edycja danych działalności

 • W widoku struktury organizacyjnej wprowadź podstawowe dane działalności Pro Familae.
 • W celu wprowadzenia adresu działalności skorzystaj z wyszukiwarki lub wpisz dane kolejno w poszczególnych polach.
 • Wpisz numer telefonu, który będzie widoczny na receptach.
 • Wprowadź numer PWZ i kliknij Zakończ.
 • Zaloguj się do programu za pomoca loginu i hasła, jakie zostały ustalone podczas inicjalizacji systemu.
 • Możesz edytować każdy element struktury. Jeżeli chcesz zmienić lub przeglądać dane, zaznacz w drzewie struktury na odpowiednim poziomie przycisk Zmień dane rejestrowe.
 • Możesz dezaktywować działalność. W tym celu zaznacz przycisk Dezaktywuj, co spowoduje, że dane obszaru nie będą wyświetlane w strukturze.