Pacjent z nadczynnością tarczycy przed planowaną koronarografią

12.02.2021
prof. dr hab. n. med. Marek Ruchała
Katedra i Klinika Endokrynologii Przemiany Materii i Chorób Wewnętrznych UM, Poznań