Leczenie nadciśnienia tętniczego u pacjenta z przewlekłą chorobą nerek

29.01.2021
prof. dr hab. n. med. Marcin Adamczak
Katedra i Klinika Nefrologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Nadciśnienie Tętnicze 2020 w Internecie – III Krakowska Konferencja Hipertensjologiczna