Ryzyko zdrowotne podczas podróży u kobiety w ciąży – podstawowe zalecenia profilaktyczne

Medycyna podróży. Podróże ciężarnych - cz. 1. Ryzyko zdrowotne podczas podróży u kobiety w ciąży – podstawowe zalecenia profilaktyczne

17.06.2013
Ryzyko zdrowotne podczas podróży u kobiety w ciąży – podstawowe zalecenia profilaktyczne
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska, lek. Anna Kuna, dr n. med. Wacław L. Nahorski, dr n. med. Anna Justyna Szkop-Dominiak