10 wskazówek dotyczących badania echokardiograficznego płodu

20.04.2021
prof. Joanna Szymkiewicz-Dangel, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Warszawa
Ginekologia i położnictwo 2020 – konferencja w Internecie