Wytyczne ISUOG: USG ośrodkowego układu nerwowego płodu – cz. II: Sposób wykonywania badania celowanego

Wytyczne International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology: badanie ultrasonograficzne ośrodkowego układu nerwowego płodu – część II: Sposób wykonywania badania celowanego

08.10.2021
ISUOG Practice Guidelines (updated): sonographic examination of the fetal central nervous system. Part 2: performance of targeted neurosonography.
D. Paladini, G. Malinger, R. Birnbaum, A. Monteagudo, G. Pilu, L.J. Salomon, I.E. Timor-Tritsch
Ultrasound in Obstetrics and Gynecology, 2020; 56: 476–484