Leczenie zakażeń przenoszonych drogą płciową – cz. I. Wytyczne CDC

Leczenie zakażeń przenoszonych drogą płciową – część I. Wytyczne Centers for Disease Control and Prevention z 2021 roku

29.03.2022
Sexually transmitted infections treatment guidelines, 2021
Kimberly A. Workowski, Laura H. Bachmann, Philip A. Chan, Christine M. Johnston, Christina A. Muzny, Ina Park, Hilary Reno, Jonathan M. Zenilman, Gail A. Bolan
komentarz: dr n. prawn. Tamara Zimna
Morbidity and Mortality Weekly Report Recommendations and Reports, 2021; 70 (4): 1–192

Wybrane treści dla pacjenta: