Rola badania ultrasonograficznego w przewidywaniu wystąpienia samoistnego porodu przedwczesnego. Wytyczne ISUOG

Rola badania ultrasonograficznego w przewidywaniu wystąpienia samoistnego porodu przedwczesnego. Wytyczne International Society of Ultrasound in Obstetrics and Gynecology

23.05.2023
ISUOG Practice Guidelines: role of ultrasound in the prediction of spontaneous preterm birth
Coutinho C.M., Sotiriadis A., Odibo A., Khalil A., D’Antonio F., Feltovich H., Salomon L.J., Sheehan P., Napolitano R., Berghella V., da ­Silva Costa F. w imieniu ISUOG Clinical Standards Committee
Ultrasound in Obstetrics and ­Gynecology, 2022; 60: 435–456

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Ultrasonografia (USG) naczyń obwodowych
  • Badania prenatalne
  • Polip szyjki macicy
  • USG układu moczowego
  • Znieczulenie do porodu
  • Ultrasonografia w prezentacji B
  • Depresja i psychoza poporodowa
  • Ektopia („nadżerka”) szyjki macicy
  • Ultrasonografia