Leki wpływające na ryzyko krwawienia u chorego stosującego NOAC

08.01.2024
prof. Anetta Undas
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum w Krakowie

Wybrane treści dla pacjenta
  • Koronarografia
  • Jak oszacować u siebie poziom ryzyka sercowo-naczyniowego?
  • Ostre zespoły wieńcowe (OZW)
  • Zawał serca
  • Choroba krwotoczna noworodków
  • Zawał serca bez uniesienia odcinka ST (NSTEMI)
  • Zawał serca z uniesieniem odcinka ST (STEMI)
  • Ostre niedokrwienie kończyny górnej