Nazwa angielska: Fabry disease
Częstość występowania:
1:40000 u płci męskiej
1:117000 w całej populacji
Częstość występowania w określonych populacjach chorych:
chorzy dializowani: 1:500
kardiomiopatia przerostowa: 1:100
udar w wieku 18–55 lat: 1:20–100
Dziedziczenie:
sprzężone z chromosomem X