Wytyczne European Academy of Neurology dotyczące leczenia zaburzeń współistniejących z otępieniem – komentarz

23.11.2021
dr n. med. Krzysztof Banaszkiewicz
Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym i z Pododdziałem Rehabilitacji Neurologicznej, Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II
Medycyna Praktyczna Neurologia 2020/5