Przeżycie długoterminowe u dorosłych po pozaszpitalnym nagłym zatrzymaniu krążenia

24.10.2023
Omówienie artykułu: Long-term survival after out-of-hospital cardiac arrest: a systematic review and meta-analysis.
S.A. Amacher i wsp.
JAMA Cardiology, 2022; 7: 633–643

Wybrane treści dla pacjenta
  • Migotanie przedsionków
  • Kardiowersja elektryczna
  • Częstoskurcz nadkomorowy
  • Defibrylacja

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.