Postępowanie okołooperacyjne u pacjentów z implantowanymi urządzeniami do elektroterapii serca

22.05.2023
Guidelines for the peri-operative management of people with cardiac implantable electronic devices.
Thomas H., Plummer C., Wright I.J. i wsp.

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Zaburzenia rytmu serca (arytmia) u dzieci
  • Stymulacja przezprzełykowa serca
  • Kardiowersja elektryczna
  • Częstoskurcz nadkomorowy
  • Zespół preekscytacji
  • Arytmie komorowe
  • Migotanie przedsionków
  • Defibrylacja
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.