Prawidłowa wentylacja nieinwazyjna u chorego z zaostrzeniem POChP

23.11.2022
dr n. med. Aleksander Kania
Klinika Pulmonologii
II Katedra Chorób Wewnętrznych im. Profesora Andrzeja Szczeklika
Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, Kraków

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Niedożywienie u chorych na POChP
  • Badania w kierunku niedoboru alfa1-antytrypsyny u chorych na POChP
  • Badanie snu
  • Przewlekła niewydolność oddechowa
  • Niewydolność oddechowa
  • Osteoporoza u chorych na POChP
  • Depresja u pacjentów z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc
  • Dynamiczne rozdęcie płuc
  • Gazometria i pulsoksymetria
  • POChP u osób niepalących
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.