Nadciśnienie wewnątrzbrzuszne - czy ma znaczenie w praktyce klinicznej

Nadciśnienie wewnątrzbrzuszne - czy ma znaczenie w praktyce klinicznej
01.09.2016
Wojciech Dąbrowski
Intensywna terapia 2016: Wyzwania i możliwości w leczeniu chorych w stanach krytycznych, 15-16 kwietnia 2016 r. Kraków