Kompleksowe porównanie skuteczności i tolerancji 21 leków przeciwdepresyjnych stosowanych w leczeniu chorych w ostrej fazie depresji

25.05.2018
Omówienie artykułu: Comparative efficacy and acceptability of 21 antidepressant drugs for the acute treatment of adults with major depressive disorder: a systematic review and network meta-analysis
A. Cipriani, T.A. Furukawa, G. Salanti i wsp.
The Lancet, 2018; 390 (10096): 747–759