Jakie są konsekwencje nadużywania alkoholu u chorych na cukrzycę?

06.08.2018
dr hab. n. med. Marcin Siwek
Zakład Zaburzeń Afektywnych Katedry Psychiatrii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Wybrane treści dla pacjenta: