Jakie są konsekwencje psychologiczne pracy w czasie pandemii dla personelu medycznego?

06.10.2021
dr Katarzyna Cyranka
Katedra Psychiatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków