Jaką pomoc psychologiczną można zaproponować personelowi medycznemu w czasie pandemii? Jakie działania są obecnie podejmowane w tym zakresie?

04.01.2022
dr Katarzyna Cyranka
Katedra Psychiatrii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jagielloński, Kraków