Współczesne ujęcie koncepcji uzależnienia jako choroby mózgu – zmiany strukturalne i kompulsje

Współczesne ujęcie koncepcji uzależnienia jako choroby mózgu. Rzecz o ponadczasowości idei i potrzebie jedności wiedzy

12.04.2023
Addiction as a brain disease revised: why it still matters, and the need for consilience
M. Heilig, J. MacKillop, D. Martinez i wsp.
Neuropsychopharmacology, 2021; 46 (10): 1715–1723

Wybrane treści dla pacjenta:
  • Polineuropatie
  • Padaczka