Stosowanie interwencji dietetycznych lub psychologicznych u dzieci i młodzieży z objawami ADHD

Skuteczność niefarmakologicznych metod leczenia dzieci i młodzieży z ADHD: przegląd systematyczny z metaanalizą

11.10.2013
Omówienie artykułu: Nonpharmacological interventions for ADHD: systematic review and meta-analyses of randomized controlled trials of dietary and psychological treatments
E.J.S. Sonuga-Barke, D. Brandeis, S. Cortese, D. Daley, M. Ferrin, M. Holtmann, J. Stevenson, M. Danckaerts, S. van der Oord, M. Döpfner, R.W. Dittmann, E. Simonoff, A. Zuddas, T. Banaschewski, J. Buitelaar, D. Coghill, C. Hollis, E. Konofal, M. Lecendreux, I.C.K. Wong, J. Sergeant, European ADHD Guidelines Group
American Journal of Psychiatry, 2013; 170: 275–289

Wybrane treści dla pacjenta
  • Zaburzenia somatyzacyjne u dzieci i młodzieży
  • Alergia pokarmowa
  • Zaburzenia depresyjne u dzieci i młodzieży
  • Małe dziecko u dentysty
  • Astma oskrzelowa u dzieci
  • Autyzm
  • Zakażenia grzybicze u dzieci
  • Kontrowersje wokół spożycia mleka krowiego i jego przetworów
  • Choroby pasożytnicze układu oddechowego
  • Astma u dzieci - mechanizmy i przyczyny