Stosowanie leków przeciwpsychotycznych a ryzyko zgonu u dzieci i młodzieży

26.11.2019
Omówienie artykułu: Association of antipsychotic treatment with risk of unexpected death among children and youths
W.A. Ray, M. Stein, K.T. Murray i wsp.
JAMA Psychiatry, 2018; 76: 162–171