Depresja u osób w wieku rozwojowym. Pomiędzy normą a patologią – cz. 3.

26.10.2020
prof. dr hab. n. med. Małgorzata Janas-Kozik, lek. Kamil Kozera
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Oddział Kliniczny Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego
Katedra Psychiatrii i Psychoterapii
Centrum Pediatrii im. Jana Pawła II w Sosnowcu