"Lekarze nie powinni przykładać ręki do uchwalania szkodliwych przepisów"

08.10.2018
NIL

Oczekujemy, że lekarze biorący udział w pracach nad przepisami dotyczącymi zdrowia, będą zawsze kierować się posiadaną wiedzą medyczną, a nie zobowiązaniami politycznymi – podkreśla w liście do członków samorządu lekarskiego prof. Andrzej Matyja. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej odniósł się do prac nad obywatelskim projektem znoszącym obowiązek szczepień ochronnych.

Prezes NRL Andrzej Matyja. Fot. Marcin Jończyk / Kurier MP

Jak informowaliśmy (p. Obywatelski projekt znoszący obowiązek szczepień skierowany do komisji), podczas czwartkowego głosowania nad skierowaniem projektu ustawy do dalszych prac w komisjach, przeciw odrzuceniu projektu, czyli w praktyce za skierowaniem go do dalszych prac w komisjach sejmowych, opowiedzieli się m.in. Tomasz Latos i Andrzej Sośnierz – lekarze, wieloletni członkowie Komisji Zdrowia.

Przebiegowi głosowania nie pozostała obojętna NRL. W opublikowanym 5 października oficjalnym liście skierowanym do członków samorządu lekarskiego prezes NRL nie krył swojego oburzenia.

Prof. Andrzej Matyja przypomniał, że samorząd lekarski zajął jednoznacznie negatywne stanowisko w sprawie obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy o zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, który przewiduje zniesienie obowiązku szczepień ochronnych (p. NRL w mocnych słowach krytykuje projekt ustawy znoszącej obowiązek szczepień).

Jednocześnie prezydium NRL skierowało apel do parlamentarzystów, m.in. do Marszałka Sejmu i Marszałka Senatu, w którym po raz kolejny przypomniało wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom, również tym pełniącym funkcje publiczne, że zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej powołaniem lekarza jest m.in. zapobieganie chorobom. KEL nakłada również na lekarzy obowiązek działania zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i zakazuje propagowania postaw antyzdrowotnych.

Odnosząc się do czwartkowego głosowania w Sejmie, prezes NRL wyraził nadzieję, że ostatecznie parlamentarzyści będący lekarzami zajmą w tej sprawie stanowisko zgodne z aktualnym stanem wiedzy medycznej i opowiedzą się przeciwko projektowi.

– Lekarze nie powinni w żaden sposób przykładać ręki do uchwalania szkodliwych dla zdrowia przepisów – czytamy w liście Andrzeja Matyi.

– Mimo że wczorajsze głosowanie dotyczyło kwestii formalnej i nie miało charakteru merytorycznej oceny utrzymania w Polsce obowiązkowych szczepień ochronnych, to jednak – naszym zdaniem – lekarze, którzy głosowali za dalszym procedowaniem nad ustawą dają zły przykład – podkreśla prezes NRL. – Należy ubolewać, że – jako lekarze – nie potrafili jednoznacznie i zdecydowanie opowiedzieć się za tym, że procedowanie przepisów niezgodnych z interesem zdrowotnym obywateli i stanem wiedzy medycznej nie powinno mieć miejsca.

Matyja wyraźnie zaznaczył, że samorząd lekarski będzie bardzo uważnie obserwować przebieg debaty parlamentarnej i to, czy wypowiedzi posłów-lekarzy nie odbiegają od powszechnie akceptowanych standardów wiedzy medycznej.

– Oczekujemy, że lekarze biorący udział w pracach nad przepisami dotyczącymi zdrowia, będą zawsze kierować się posiadaną wiedzą medyczną, a nie zobowiązaniami politycznymi – podsumował prezes NRL.

Zobacz także

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań