Czy podanie szczepionki dTpa w czasie ciąży było bezpieczne?

27.02.2017
Maternal and infant outcomes among women vaccinated against pertussis during pregnancy
Berenson A.B. i wsp.
Hum. Vaccin. Immunother., 2016, 12: 1965–1971

W badaniu kohortowym z retrospektywnym zbieraniem danych oceniono bezpieczeństwo szczepionki dTpa podawanej kobietom ciężarnym. Badaniem objęto 1759 kobiet, które w latach 2012–2014 urodziły dziecko z pojedynczej ciąży w jednym z publicznych szpitali w stanie Teksas (Stany Zjednoczone) – 1109 szczepionych dTpa i 650 nieszczepionych. Na podstawie dokumentacji medycznej w obu grupach kobiet porównano ryzyko wystąpienia różnych powikłań i zdarzeń dotyczących ciąży, porodu i połogu oraz dotyczących dziecka. Po uwzględnieniu czynników zakłócających u kobiet zaszczepionych dTpa nie stwierdzono większego ryzyka zapalenia błon płodowych (OR: 1,53 [95% CI: 0,0–2,9]), zapalenia błony śluzowej macicy po porodzie (OR: 1,67 [95% CI: 0,51–5,50]), przedwczesnego pęknięcia błon płodowych (OR: 1,05 [95% CI: 0,57–1,95]), porodu przedwczesnego (OR: 0,68 [95% CI: 0,45–1,03]) ani konieczności indukcji porodu (OR: 0,82 [95% CI: 0,66–1,51]) niż u kobiet, które nie otrzymały dTpa. Natomiast u dzieci zaszczepionych kobiet nie stwierdzono większego ryzyka małej (OR: 0,76 [95% CI: 0,51–1,14]) i bardzo małej urodzeniowej masy ciała (OR: 0,24 [95% CI: 0,05–1,20]), urodzeniowej masy ciała zbyt małej w stosunku do wieku płodowego (OR: 0,89 [95% CI: 0,55–1,46]), małej (<8) liczby punktów w skali Apgar w 5. minucie życia (OR: 0,87 [95% CI: 0,22–3,52]), wad wrodzonych (OR: 0,80 [95% CI: 0,38–1,67]) ani hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii noworodka (OR: 0,78 [95% CI: 0,56–1,08]). U kobiet zaszczepionych dTpa rzadziej wykonywano cesarskie cięcie niż u kobiet nieszczepionych, jednak zaobserwowane różnice w zakresie rodzaju porodu raczej nie miały bezpośredniego związku ze statusem szczepienia przeciwko krztuścowi.

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że szczepienie przeciwko krztuścowi w czasie ciąży nie zwiększyło ryzyka wystąpienia powikłań w przebiegu ciąży i okresu okołoporodowego, a także nie miało niekorzystnych następstw dla dzieci zaszczepionych kobiet.

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie szczepień? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Konferencje i szkolenia

Kraków – 7–8 września 2018 r.: Krakowska Jesień Pediatryczna 2018 - Krajowa Konferencja Szkoleniowa, szczegółowe informacje »

Przegląd badań