Szczepienie matek przeciwko krztuścowi w czasie ciąży skuteczniej zapobiegało zachorowaniom na krztusiec u ich dzieci niż szczepienie po porodzie

07.06.2017
Effectiveness of prenatal versus postpartum tetanus, diphtheria, and acellular pertussis vaccination in preventing infant pertussis
Winter K. i wsp.
Clin. Infect. Dis., 2017; 64: 3–8

W badaniu kohortowym z retrospektywnym zbieraniem danych oceniono, czy podanie szczepionki zawierającej toksoid tężcowy oraz zmniejszone dawki toksoidu błoniczego i bezkomórkowych komponentów pałeczki krztuśca (dTpa) w czasie ciąży skuteczniej zapobiega zachorowaniom na krztusiec u dzieci zaszczepionych matek niż podanie dTpa już po porodzie. W badaniu wykorzystano dane z rejestrów szczepień oraz nadzoru epidemiologicznego prowadzonego przez Departament Zdrowia Publicznego stanu Kalifornia. Wśród 74 504 kobiet, które urodziły dzieci w latach 2013–2014, 42 941 (58%) zaszczepiono dTpa w czasie ciąży (w tym ok. 77% w zalecanym 27.–36. tc.), a 31 563 (42%) po porodzie (zwykle w ciągu 2 pierwszych dni). U dzieci matek zaszczepionych w czasie ciąży odnotowano 15 zachorowań na krztusiec przed ukończeniem 12. tygodnia życia, w tym 8 przed ukończeniem 8. tygodnia. U dzieci matek zaszczepionych po porodzie odnotowano odpowiednio 25 i 17 zachorowań.

Skuteczność rzeczywistą szczepionki dTpa podanej między 27. a 36. tygodniem ciąży w zapobieganiu zachorowaniom na krztusiec w ciągu pierwszych 8 tygodni życia dzieci zaszczepionych kobiet, w porównaniu ze szczepieniem po porodzie, oszacowano na 85 (95% CI: 33–98) dla dzieci w wieku ≤8. tygodnia życia oraz 72% (95% CI: 30–89) dla dzieci w wieku ≤12. tygodnia życia. Natomiast skuteczność rzeczywista dTpa podanej w jakimkolwiek tygodniu ciąży wyniosła odpowiednio 64 (95% CI: 11–85) i 53% (95% CI: 8–76). W dodatkowej analizie stwierdzono, że ryzyko zachorowania na krztusiec w wieku <8. tygodnia życia i ≤12. tygodnia życia było większe u dzieci matek zaszczepionych w II trymestrze ciąży niż u dzieci matek zaszczepionych w III trymestrze – iloraz szans (OR) wyniósł odpowiednio 8,06 (95% CI: 1,33–48,97) i 4,60 (95% CI: 1,39–15,25).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że szczepienie dTpa między 27. a 36. tygodniem ciąży, w porównaniu ze szczepieniem po porodzie, było o 85% skuteczniejsze w zapobieganiu zachorowaniom na krztusiec w ciągu pierwszych 8 tygodni życia dzieci zaszczepionych matek. Szczepienie między 27.a 36. tygodniem ciąży było skuteczniejsze niż szczepienie w II trymestrze.

Zadaj pytanie ekspertowi

Masz wątpliwości w zakresie szczepień? Nie wiesz jak postąpić? Wyślij pytanie, dostaniesz indywidualną odpowiedź eksperta!

Konferencje i szkolenia

Kraków – 7–8 września 2018 r.: Krakowska Jesień Pediatryczna 2018 - Krajowa Konferencja Szkoleniowa, szczegółowe informacje »

Przegląd badań