Szczepienie przeciwko HPV zmniejszyło ryzyko inwazyjnego raka szyjki macicy u młodych kobiet

01.03.2021
HPV vaccination and the risk of invasive cervical cancer
Lei J. i wsp.
N. Engl. J. Med., 2020; 383 (14): 1340–1348

Opracowała Małgorzata Ściubisz

W szwedzkim populacyjnym badaniu kohortowym z prospektywnym zbieraniem danych oceniono skuteczność 4-walentnej szczepionki przeciwko HPV (HPV-4) w zapobieganiu zachorowaniom na inwazyjnego raka szyjki macicy u młodych kobiet. W Szwecji program powszechnych szczepień przeciwko HPV z użyciem preparatu 4-walentnego rozpoczęto w 2007 roku i objęto nim dziewczęta w wieku 13–17 lat. W 2012 roku rozpoczęto szczepienia wychwytujące w populacji dziewcząt i młodych kobiet w wieku 13–18 lat, a program powszechnych szczepień przesunięto na dziewczęta w wieku 10–12 lat.

W latach 2006–2017 (okres prowadzenia programu powszechnych szczepień) do badania kwalifikowano dziewczęta i młode kobiety w wieku ≥10 lat (nieszczepione przeciwko HPV, z ujemnym wywiadem w kierunku raka szyjki macicy), które obserwowano do ukończenia 30. roku życia pod kątem wystąpienia inwazyjnego raka szyjki macicy (rozpoznanie w klasyfikacji ICD-10 zgodne z kodem C53 [nowotwór złośliwy szyjki macicy]). Dane demograficzne i kliniczne, m.in. dotyczące statusu szczepienia i zachorowania na raka szyjki macicy, uzyskano z oficjalnych krajowych rejestrów.

Ostatecznie do badania zakwalifikowano (1) 518 319 dziewcząt i młodych kobiet szczepionych HPV-4 oraz (2) 528 347 dziewcząt i młodych kobiet nieszczepionych przeciwko HPV. W okresie obserwacji raka szyjki macicy rozpoznano u 19 kobiet szczepionych HPV-4 (skumulowana zapadalność: 47/100 000) oraz u 538 kobiet nieszczepionych (skumulowana zapadalność: 94/100 000). Po uwzględnieniu poprawki na znane czynniki zakłócające wykazano, że u kobiet szczepionych HPV-4, w porównaniu z kobietami nieszczepionymi, ryzyko wystąpienia inwazyjnego raka szyjki macicy było >60% mniejsze (iloraz współczynników zapadalności – IRR: 0,37 [95% CI: 0,21–0,57]). Największy efekt ochronny obserwowano u kobiet, które HPV-4 otrzymały w wieku <17 lat – ryzyko rozwoju inwazyjnego raka szyjki macicy w tej populacji szczepionych kobiet, w porównaniu z kobietami nieszczepionymi, było o 88% mniejsze (IRR: 0,12 [95% CI: 0,00–0,34]). Korzystny efekt szczepienia obserwowano również u kobiet, które HPV-4 otrzymały w wieku 17–30 lat – ryzyko rozwoju inwazyjnego raka szyjki macicy w tej populacji szczepionych kobiet, w porównaniu z kobietami nieszczepionymi, było o 53% mniejsze (IRR: 0,47 [95% CI: 0,27–0,75]). Z uwagi na małą liczbę przypadków inwazyjnego raka szyjki macicy w populacji zaszczepionych kobiet ocena skuteczności HPV-4 w zależności od liczby podanych dawek preparatu była niemożliwa.

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że w populacji szwedzkich kobiet w wieku 10–30 lat szczepienie HPV-4 związane było ze znacznym zmniejszeniem ryzyka rozwoju inwazyjnego raka szyjki macicy.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań