Szczepienie przeciwko HPV nie zwiększyło ryzyka wystąpienia choroby skutkującej nieobecnością w szkole

23.06.2021
Opracowały: Iwona Rywczak, Małgorzata Ściubisz
Na podstawie: Hviid A. i wsp.: Human papillomavirus vaccination and all-cause morbidity in adolescent girls: a cohort study of absence from school due to illness. Int. J. Epidemiol., 2021; Feb 6:dyab003

W badaniu kohortowym przeprowadzonym w Danii oceniono wpływ szczepienia przeciwko ludzkiemu wirusowi brodawczaka (HPV) na absencję w szkole z powodu choroby. Autorzy badania założyli, że trudno jest ocenić bezpieczeństwo szczepień w odniesieniu do występowania nieswoistych objawów, takich jak zmęczenie, nudności, ból i zawroty głowy, jeżeli w badaniach korzysta się z baz danych lub rejestrów dokumentujących zaburzenia na podstawie oficjalnych kodów rozpoznań. Takie nieswoiste objawy są jednak stosunkowo często zgłaszane do biernych systemów nadzoru nad zdarzeniami niepożądanymi po szczepieniu. W omawianym badaniu wykorzystano dane z regionalnego rejestru frekwencji uczniów w szkołach, w którym dokumentuje się przyczynę nieobecności (np. choroba, sytuacja wyjątkowa). Autorzy badania postawili hipotezę, że gdyby szczepienie przeciwko HPV zwiększało ryzyko nieswoistych objawów chorobowych, zaszczepione osoby częściej opuszczałyby zajęcia w szkole z powodu choroby niż ich nieszczepieni rówieśnicy. Dane o szczepieniach przeciwko HPV pozyskano z krajowego rejestru szczepień. W Danii szczepienie przeciwko HPV wprowadzono do programu szczepień w 2009 roku. Jest ono przeznaczone dla dziewcząt w wieku 12 lat, a grupa wiekowa 13–15 lat objęta jest szczepieniem wychwytującym.

Populację badania stanowiło 14 068 dziewcząt z klas 5–9 z 60 szkół w Kopenhadze. W okresie obserwacji (lata 2013–2018, 6786 767 dni szkolnych) zarejestrowano 213 221 dni nieobecności z powodu choroby. Dziewczęta objęte badaniem spędziły w szkołach 3 432 675 dni jako zaszczepione przeciwko HPV i 2 773 513 dni jako nieszczepione, a częstość absencji w szkole z powodu choroby była podobna w obu badanych okresach i wynosiła odpowiednio 3,4 i 3,5%. Ryzyko nieobecności w szkole z powodu choroby u dziewcząt zaszczepionych nie różniło się od ryzyka u dziewcząt nieszczepionych – ryzyko względne (RR) po uwzględnieniu czynników zakłócających (m. in. pory roku, czynników demograficznych) wyniosło 1,00 (95% CI: 0,98–1,03). Szczepienie przeciwko HPV nie zwiększało ryzyka ponad tygodniowej nieobecności w szkole (RR: 0,75 [95% CI: 0,64–0,88]) ani trwającej >2 tygodnie (RR: 0,73 [95% CI: 0,51–1,04]).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że szczepienie przeciwko HPV nie zwiększa ryzyka choroby skutkującej nieobecnością w szkole u zaszczepionych dziewcząt.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań