Jakie były efekty szczepień przeciwko meningokokom grupy B?

02.06.2021
Impact of meningococcal B vaccine on invasive meningococcal disease in adolescents.
McMillan M. i wsp.
Clin. Infect. Dis., 2021; ciaa1636. doi: 10.1093/cid/ciaa1636

Opracowały: Iwona Rywczak, Małgorzata Ściubisz

W australijskim populacyjnym badaniu obserwacyjnym oceniono wpływ szczepienia przeciwko MenB preparatem 4CMenB (Bexsero) na zachorowalność na IChM wśród nastolatków. Analiza ta była częścią rozpoczętego w 2017 roku badania z randomizacją (RCT) klastrową (randomizacji poddano całe regiony, a nie poszczególnych uczestników), mającego na celu ocenę wpływu szczepienia preparatem 4CMenB realizowanego w szkołach na nosicielstwo meningokoków wśród nastolatków (bezobjawową kolonizację górnych dróg oddechowych przez meningokoki częściej obserwuje się u nastolatków niż w pozostałej populacji). Do uczestnictwa w RCT zaproszono wszystkie szkoły średnie w Południowej Australii. Uczniowie w wieku 15–18 lat otrzymali 2 dawki 4CMenB w odstępie co najmniej miesiąca w 2017 roku (grupa eksperymentalna) lub w 2018 roku (grupa kontrolna [uczniowie, którzy nie otrzymali szczepienia rok wcześniej]). Ogółem ≥1 dawkę 4CMenB otrzymało 88% nastolatków w wieku 15–18 lat uczestniczących w badaniu, w tym 62% w pierwszym roku badania (66%). W celu oceny wpływu szczepienia 4CMenB na częstość IChM wywołanej przez MenB wśród nastolatków porównano częstość tej choroby w okresie 14 lat poprzedzających rozpoczęcie szczepień w ramach wspomnianego RCT (lata 2003–2016) z zapadalnością w okresie 2 lat po rozpoczęciu szczepień wśród nastolatków, którzy 4CMenB otrzymali w 2017 roku.

W latach 2003–2016 liczba zachorowań na IChM wywołaną przez MenB w populacji nastolatków w wieku 16–19 lat wynosiła 1–10 przypadków na rok. Od 2017 roku, czyli od rozpoczęcia szczepień 4CMenB wśród nastolatków, liczba rejestrowanych przypadków IChM wywołanych przez MenB zmniejszyła się znacznie poniżej oczekiwanej na podstawie historycznych danych epidemiologicznych – do 5 przypadków w latach 2017/2018 (oczekiwana liczba przypadków: 10), następnie do 1 przypadku w latach 2018/2019 (oczekiwana liczba przypadków: 11). Oszacowano, że w ciągu 2 lat realizacji programu szczepień z użyciem 4CMenB liczba zachorowań na IChM wywołaną przez MenB wśród nastolatków w wieku 16–19 lat zmniejszyła się o 71% (95% CI: 15–90). W analizowanym okresie nie zarejestrowano żadnego przypadku IChM wywołanej przez MenB wśród nastolatków zaszczepionych 4CMenB (co sugeruje, że skuteczność szczepionki w zapobieganiu zachorowaniom wyniosła 100%, jednak z uwagi na niewystraczającą liczbę przypadków w grupie szczepionej nie można było oszacować przedziału ufności).

Autorzy badania wyciągnęli wniosek, że szczepienie preparatem 4CMenB wiązało się z istotnym zmniejszeniem liczby zachorowań na IChM wywołanej przez MenB wśród nastolatków w wieku 16–19 lat kwalifikujących się do tego szczepienia.

Reklama

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Przegląd badań