Stosowanie analgetyków u pacjentów z bólem neuropatycznym

19.02.2021
dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu
Członek Executive Board, European Pain Federation EFIC
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM, Kraków

Czy proste analgetyki są skuteczne w leczeniu bólu neuropatycznego?

W praktyce klinicznej podstawowe znaczenie ma właściwe rozpoznanie bólu neuropatycznego u pacjenta i wdrożenie leczenia zgodnego z zaleceniami krajowymi i międzynarodowymi. Należy pamiętać, że proste analgetyki, powszechnie stosowane w bólu ostrym lub jako leki wydawane bez recepty (np. NLPZ, paracetamol) nie są skuteczne u chorych z bólem neuropatycznym.1

Udowodnioną skuteczność u chorych z bólem neuropatycznym mają leki przeciwpadaczkowe, przeciwdepresyjne, opioidy i leki topikalne, pod warunkiem że stosowane są w odpowiednich rekomendowanych dawkach. Trzeba zaznaczyć, że u wielu pacjentów odpowiednio dobrana farmakoterapia zmniejsza nasilenie bólu i innych objawów towarzyszących neuropatii, a co za tym idzie pozwala na lepsze funkcjonowanie i poprawia jakość życia.

Piśmiennictwo:

1. Moisset X. i wsp., Pharmacological and non-pharmacological treatments for neuropathic pain: Systematic review and French recommendations. Revue neurologique (2020), https://doi.org/10.1016/j.neurol.2020.01.361

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Patronat

Partnerem serwisu jest