Obwodowy ból neuropatyczny

23.09.2020
dr n. med. Magdalena Kocot-Kępska
Prezes Polskiego Towarzystwa Badania Bólu
Członek Executive Board, European Pain Federation EFIC
Zakład Badania i Leczenia Bólu UJ CM, Kraków

Jakie zespoły obwodowego bólu neuropatycznego występują najczęściej?

Do najczęstszych zespołów obwodowego bólu neuropatycznego należą: PHN, neuralgia trójdzielna, neuropatia cukrzycowa, przetrwały ból pooperacyjny/ pourazowy, neuropatia w przebiegu zakażenia HIV, neuropatia w przebiegu choroby nowotworowej oraz ból fantomowy. Wśród najczęstszych zespołów ośrodkowego bólu neuropatycznego są należy wymienić: ból po udarze mózgu, po urazie rdzenia kręgowego, ból w chorobie Parkinsona, w stwardnieniu rozsianym, a także syringomielii.

Około 60% wszystkich zespołów bólu neuropatycznego u ludzi stanowi ból obwodowy zlokalizowany, definiowany jako ból na stałym i wyraźnie odgraniczonym obszarze (lub obszarach) maksymalnego bólu przy współistnieniu nieprawidłowej wrażliwości skóry i/lub samoistnych objawów typowych dla BN, jak na przykład ból piekący.1 Typowy przykład obwodowego zlokalizowanego BN to PHN (dermatomalna lokalizacja bólu) lub bolesna neuropatia cukrzycowa (ból zlokalizowany na obszarach „rękawiczek i skarpetek”).

Piśmiennictwo:

1. Colloca L. et al. Neuropathic pain. Nat Rev Dis Primers. 2017 Feb 16;3:17002.

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.

Patronat

Partnerem serwisu jest