Zagrożenie chorobami zakaźnymi po pandemii COVID-19

21.03.2023
prof. dr hab. med. Krzysztof Tomasiewicz
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
II Ogólnopolska konferencja naukowa: Pacjent post-COVID-owy. Co już wiemy a co przed nami?, 14-15.11.2022 r.
Zobacz także
Wybrane treści dla pacjenta:
  • Zakażenia grzybicze u dzieci
  • Zespół Sjögrena
  • Zapalenie nerwów wzrokowych i rdzenia kręgowego
  • Miastenia
  • Proces zapalny w oskrzelach
  • Przewlekła zapalna polineuropatia demielinizacyjna
  • Niedobory odporności
  • Grzybice ośrodkowego układu nerwowego
  • Toczniowe zapalenie nerek
  • Ostra zapalna poliradikuloneuropatia demielinizacyjna (zespół Guillaina i Barrégo)
Zbiórka dla szpitali w Ukrainie!
Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce Covid - aktualne dane

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!