Wskazania do wykonywania badań obrazowych w zakażeniach SARS-CoV-2

14.12.2021
www.pltr.pl

13 grudnia ukazała się nowa wersja zaleceń Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego w zakresie wskazań do wykonywania badań obrazowych w zakażeniach SARS-CoV-2.

Podsumowanie zaleceń

 1. Badania obrazowe nie służą do rozpoznawania COVID-19, a jedynie pozwalają na uwidocznienie zmiany w płucach. Rozpoznanie COVID-19 stawia się na podstawie pozytywnego wyniku testu PCR.
 2. TK ma wysoką czułość, ale niską swoistość w rozpoznawaniu COVID-19.
 3. Badania obrazowe (RTG, TK) należy zlecać jedynie, gdy ich wynik może zmienić sposób postępowania i leczenia chorych.
 4. Zaleca się wykonywanie badań RTG aparatem jezdnym, przy łóżku pacjenta.
 5. Rutynowo badanie TK wykonuje się bez podania środka kontrastowego techniką wysokiej rozdzielczości (HRCT).
 6. TK klatki piersiowej może być wykonana w celu wstępnej/wyjściowej oceny miąższu płuc u chorych z COVID-19, w przypadkach, w których może to ułatwić monitorowanie postępu choroby.
 7. Badanie TK z podaniem środka kontrastowego wykonuje się w przypadku podejrzenia współistnienia innych schorzeń, takich jak, np. zatorowość płucna.
 8. Na skierowaniu konieczna jest wyraźna informacja na temat podejrzenia / stwierdzenia COVID-19. Pozwoli to na zabezpieczenie pracowników zakładu radiologii oraz pacjentów.
 9. W przypadku badania chorych z podejrzeniem lub z potwierdzonym COVID-19 personel radiologiczny kontaktujący się z pacjentem musi mieć zapewnione środki ochrony indywidualnej (wg zaleceń PLTR).
 10. USG płuc jest badaniem specjalistycznym, nie służącym do rozpoznawania COVID-19. Nie zaleca się wykonywania go przez lekarzy bez dużego doświadczenia w tym zakresie.
 11. MR jest stosowany w diagnostyce powikłań COVID-19 (neurologicznych, sercowo-naczyniowych).

Pełna treść zaleceń dostępna na stronie PLTR pod linkiem: Wskazania do wykonywania badań obrazowych w zakażeniach SARS-CoV-2 - zalecenia Polskiego Lekarskiego Towarzystwa Radiologicznego

Wybrane treści dla pacjenta: