Jak leczyć na oddziale zapalenie płuc spowodowane koronawirusem?

11.03.2020
dr n. med. Weronika Rymer, Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Pytanie nadesłane do eksperta serwisu COVID-19

Jestem internistą, gdybym musiał leczyć na oddziale zapalenia płuc spowodowane koronawirusem, to rozumiem, że powinienem zastosować tlenoterapię, leki przeciwgorączkowe, ale czy podawać w nebulizacji glikokortykosteroidy, beta2-mimetyki czy inne leki rozszerząjace oskrzela, leki przeciwhistaminowe?

Odpowiedź eksperta

dr n. med. Weronika Rymer
Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Chorób Wątroby i Nabytych Niedoborów Odpornościowych Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Należy unikać stosowania glikokortykosteroidów, jeśli nie ma bezwzględnych wskazań do ich użycia, z powodu ryzyka przedłużenia replikacji wirusa, jak to obserwowano u osób zakażonych wirusem MERS.
W patogenezie zapalenia płuc spowodowanego przez SARS-CoV-2 do uszkodzenia płuc dochodzi w przebiegu reakcji immunologicznej na antygeny wirusowe, ale nie jest to odpowiedź alergiczna. Dochodzi do niszczenia i włóknienia tkanki płucnej, a nie obturacji dróg oddechowych.
Obecnie nie ma wytycznych dotyczących podawania beta2-mimetyków lub leków przeciwhistaminowych z powodu COVID-19. Jeśli jednak pacjent ma współistniejącą chorobę układu oddechowego, wymagającą podawania takich leków (np. choruje na astmę), to poza ww. zastrzeżeniami dotyczącymi zastosowania glikokortykosteroidów, jak dotąd nie pojawiły się informacje o przeciwwskazaniach do stosowania innych leków podawanych w chorobach układu oddechowego.
W przypadku steroidów, jeśli choroba przewlekła lub powikłanie, które pojawi się w przebiegu COVID-19, jest wskazaniem do ich zastosowania, należy dokonać oceny potencjalnych korzyści w stosunku do ryzyka powikłań wynikłych z przedłużenia replikacji wirusa – generalnie należy ich unikać, stosować tylko w wyjątkowych sytuacjach.