Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji aktualizuje zalecenia dotyczące farmakoterapii w COVID-19 (baricytynib z remdesiwirem)

27.04.2021
dr n. med. Agnieszka Wroczyńska
Klinika Chorób Tropikalnych i Pasożytniczych, Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni, Gdański Uniwersytet Medyczny

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji opublikowała aktualizację zaleceń dotyczących farmakoterapii w COVID-19, uzupełniając wcześniejszy dokument o stanowisko w zakresie stosowania baricytynibu z remdesiwirem u pacjentów z COVID-19.

Po przeprowadzonej analizie nowych dowodów naukowych z badań klinicznych AOTMiT nie zaleca rutynowego stosowania baricytynibu z remdesiwirem u chorych na COVID-19, ograniczając ich użycie do badania klinicznego.

Podstawę tej decyzji Panelu Ekspertów AOTMiT stanowiły wyniki „Przeglądu doniesień naukowych dla terapii skojarzonej baricytynib + remdesiwir w leczeniu COVID-19 ” z 23 kwietnia 2021 r., dostępnego w serwisie AOTMiT.

AOTMiT podkreśla, że w badaniu klinicznym z randomizacją ACTT-2 nie wykazano istotnych korzyści w odniesieniu do redukcji śmiertelności w populacji pacjentów hospitalizowanych z COVID-19. Wyniki badania RCT nie wykazały wpływu na śmiertelność, jednak sugerują, że baricytynib w skojarzeniu z remdesiwirem może skracać czas do poprawy klinicznej w populacji ogólnej badania oraz w subpopulacji pacjentów otrzymujących wysokoprzepływową tlenoterapię lub poddanych wentylacji nieinwazyjnej.

Baricytynib jest inhibitorem kinazy janusowej, którego działanie immunomodulujące i przeciwzapalne wykorzystuje się w leczeniu m.in. reumatoidalnego zapalenia stawów i atopowego zapalenia skóry; na terenie UE jest zarejestrowany do stosowania wyłącznie w tych jednostkach chorobowych. Lek ten był oceniany w badaniach klinicznych u chorych na COVID-19 i jest zalecany w USA przez NIH u chorych hospitalizowanych z zakażeniem SARS-CoV-2 o ciężkim lub krytycznym przebiegu, u których nie można zastosować glikortykosteroidów.

Zaktulizowane zalecenia AOTMiT są dostępne na: https://www.aotm.gov.pl/media/2021/04/Farmakoterapia-COVID-19-Aktualizacja-wersja-2.3-26-kwietnia-2021-r..pdf