Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Nieinwazyjne wspomaganie wentylacji u chorych na COVID-19. Podsumowanie aktualnych danych naukowych i wytycznych postępowania - strona 2

20.05.2020
dr hab. n. med. Tadeusz Przybyłowski, Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny

W dokumencie tym stwierdzono m.in.:
1) ze względu na duże ryzyko niepowodzenia NIV nie jest rekomendowaną metodą leczenia ostrej, hipoksemicznej niewydolności oddychania w przebiegu zapalenia płuc lub ARDS u chorych na COVID-19
2) biorąc jednak pod uwagę przesłanki wskazujące na zmniejszenie ryzyka intubacji u chorych na lekką postać ARDS, można zastosować w tej grupie NIV po spełnieniu następujących warunków:
   a) personel medyczny ma doświadczenie w stosowaniu NIV
   b) zapewnione jest stałe monitorowanie parametrów życiowych pacjenta
   c) w przypadku pogarszania się stanu chorego zapewniony jest dostęp do szybkiej intubacji i wentylacji inwazyjnej.
Autorzy zalecają stosowanie masek zakrywających usta i nos pacjenta oraz układów oddechowych minimalizujących ryzyko zakażenia personelu. Pod względem bezpieczeństwa personelu interfejsy uszeregowano w następującej kolejności (od najbardziej do najmniej bezpiecznych): hełm wentylacyjny, maska twarzowa niewentylowana z układem dwururowym, maska twarzowa niewentylowana z układem jednorurowym, maska wentylowana.

Wnioski

1. NIV nie jest metodą z wyboru w leczeniu niewydolności oddychania w przebiegu COVID-19. Ponieważ stan chorego może się gwałtownie pogorszyć, każdy ośrodek zajmujący się chorymi na COVID-19 powinien mieć możliwość wykonania szybkiej intubacji (zgodnie z wytycznymi dotyczącymi tej interwencji w przypadku chorego zakażonego SARS-CoV-2) i zastosowania wentylacji mechanicznej.
2. Decyzja o zastosowaniu NIV z powodu niewydolności oddychania w przebiegu COVID-19 powinna być zawsze poprzedzona dokładną analizą korzyści i zagrożeń związanych z tą metodą leczenia.
3. W przypadku podjęcia decyzji o zastosowaniu NIV chory powinien pozostawać pod ścisłą obserwacją personelu medycznego przygotowanego do natychmiastowego wykonania intubacji w razie braku poprawy (szczególnie w ciągu 1–2 h od rozpoczęcia NIV) lub nagłego pogorszenia stanu ogólnego.
4. Wydaje się, że ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się zakażenia drogą powietrzną bardziej uzasadnione jest zastosowanie systemu dwururowego niż jednorurowego z portem wydechowym.

Piśmiennictwo:

1. Chen N., Zhou M., Dong X. i wsp.: Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. Lancet, 2020; 395: 507–513
2. Wang D., Hu B., Hu C. i wsp.: Clinical characteristics of 138 hospitalized patients with 2019 novel coronavirus-infected pneumonia in Wuhan, China. JAMA, 2020; doi: 10.1001/jama.2020.1585
3. Yang X., Yu Y., Xu J. i wsp.: Clinical course and outcomes of critically ill patients with SARS-CoV-2 pneumonia in Wuhan, China: a single-centered, retrospective, observational study. Lancet Respir. Med., 2020; doi: 10.1016/S2213-2600(20)30079-5
4. Wu Z., McGoogan J.M.: Characteristics of and important lessons from the coronavirus disease 2019 (COVID-19) outbreak in China: summary of a report of 72 314 cases from the Chinese Center for Disease Control and Prevention. JAMA, 2020; doi: 10.1001/jama.2020.2648
5. Guan W.J., Ni Z.Y., Hu Y. i wsp.: Clinical characteristics of coronavirus disease 2019 in China. N. Engl. J. Med., 2020; 382: 1708–1720
6. Zhou F., Yu T., Du R. i wsp.: Clinical course and risk factors for mortality of adult inpatients with COVID-19 in Wuhan, China: a retrospective cohort study. Lancet, 2020; 395: 1054–1062
7. Rhodes A., Evans L.E., Alhazzani W. i wsp.: Surviving Sepsis Campaign: international guidelines for management of sepsis and septic shock: 2016. Intensive Care Med., 2017; 43: 304–377
8. Arabi Y.M., Arifi A.A., Balkhy H.H. i wsp.: Clinical course and outcomes of critically ill patients with Middle East respiratory syndrome coronavirus infection. Ann. Intern. Med., 2014; 160: 389–397
9. Han F., Jiang Y.Y., Zheng J.H. i wsp.: Noninvasive positive pressure ventilation treatment for acute respiratory failure in SARS. Sleep Breath., 2004; 8: 97–106
10. WHO: Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected. Interim guidance 13 March 2020. WHO Reference Number: WHO/2019-nCoV/clinical/2020.4 2020
11. Yu I.T., Xie Z.H., Tsoi K.K. i wsp.: Why did outbreaks of severe acute respiratory syndrome occur in some hospital wards but not in others? Clin. Infect. Dis., 2007; 44: 1017–1025
12. Alhazzani W., Moller M.H., Arabi Y.M. i wsp.: Surviving Sepsis Campaign: guidelines on the management of critically ill adults with coronavirus disease 2019 (COVID-19). Intensive Care Med., 2020; doi: 10.1007/s00134-020-06022-5
13. Coronavirus disease 2019 (COVID-19) treatment guidelines. National Health Institutes, Bethesda, MD, USA. https:// covid19treatmentguidelines.nih.gov
14. Liang T.: Handbook of COVID-19 prevention and treatment. Zhejiang University School of Medicine, 2020. https://video-intl.alicdn.com/Handbook%20of%20COVID-19%20Prevention%20and%20Treatment%20%28Standard%29.pdf?spm=a- 3c0i.14138300.8102420620.download.6df3647f2pu7OZ&file=Handbook%20of%20COVID-19%20Prevention%20and%20Treatment%20%28Standard%29.pdf (dostęp: 3.05.2020)
15. Ministerstwo Zdrowia: Stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii w sprawie postępowania terapeutycznego u chorych z zakażeniem koronawirusem SARS-CoV-2. 2020. https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/leczenie-koronawirusa-stanowisko-konsultanta-krajowego-w-dziedzinie-anestezjologii-i-intensywnej-terapii-dla-szpitali, 7616.html (dostęp: 3.05.2020)
16. Niżankowski R., Myśliwiec M., Szymański P. i wsp.: Zalecenia w COVID-19. Polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne oraz organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zakażonymi lub narażonymi na zakażenie SARS-CoV-2. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, 25.04.2020. http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/covid_19/2020.04.25_zalecenia%20covid19_v1.1.pdf (dostęp: 3.05.2020)

strona 2 z 2
Zobacz także

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!

Partnerem serwisu jest