Szanowni Państwo,

Medycyna Praktyczna wykorzystuje w swoich serwisach pliki cookies i inne pokrewne technologie. Używamy cookies w celu dostosowania naszych serwisów do Państwa potrzeb oraz do celów analitycznych i marketingowych. Korzystamy z cookies własnych oraz innych podmiotów – naszych partnerów biznesowych.

Ustawienia dotyczące cookies mogą Państwo zmienić samodzielnie, modyfikując ustawienia przeglądarki internetowej. Informacje dotyczące zmiany ustawień oraz szczegóły dotyczące wykorzystania wspomnianych technologii zawarte są w naszej Polityce Prywatności.

Korzystając z naszych serwisów bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie plików cookies i podobnych technologii, opisanych w Polityce Prywatności.

Państwa zgoda jest dobrowolna, jednak jej brak może wpłynąć na komfort korzystania z naszych serwisów. Udzieloną zgodę mogą Państwo wycofać w każdej chwili, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego wcześniej na podstawie tej zgody.

Klikając przycisk Potwierdzam, wyrażacie Państwo zgodę na stosowanie wyżej wymienionych technologii oraz potwierdzacie, że ustawienia przeglądarki są zgodne z Państwa preferencjami.

Aneks z 8.06.2020 do zaleceń PTEiLChZ postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2

08.06.2020
PTEiLChZ

Aneks #1 z 8.06.2020 roku do zaleceń postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z 31.03.2020 roku

Robert Flisiak1, Andrzej Horban2, Jerzy Jaroszewicz3, Dorota Kozielewicz4, Małgorzata Pawłowska4, Miłosz Parczewski5, Anna Piekarska6, Krzysztof Simon7, Krzysztof Tomasiewicz8, Dorota Zarębska-Michaluk9
1 Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Białystok, Polska
2 Klinika Chorób Zakaźnych dla Dorosłych, Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Warszawa, Polska
3 Klinika Chorób Zakaźnych w Bytomiu, Śląski Uniwersytet Medyczny, Katowice, Polska
4 Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Wydział Lekarski Collegium Medicum, Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Bydgoszcz, Polska
5 Klinika Chorób Zakaźnych, Tropikalnych i Nabytych Niedoborów Odporności, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin, Polska
6 Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Łódź,
7 Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Wrocław, Polska
8 Klinika Chorób Zakaźnych i Hepatologii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Lublin, Polska
9 Klinika Chorób Zakaźnych, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego, Kielce, Polska

Ze względu na pojawiające się nowe dane z piśmiennictwa oraz gromadzone doświadczenia konieczne stało się dokonanie pewnych zmian w zaleceniach postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych, opublikowanych 31 marca 20201. Zmiany dotyczą leczenia podstawowego i wspomagającego w poszczególnych stadiach choroby (tabela 1). Wynikają przede wszystkim z rejestracji remdesiwiru dokonanej przez FDA i EMA2,3,4. W zaleceniach PTEiLChZ z dnia 31.03.2020 przypisano chlorochinie i hydrochlorochinie zastosowanie w leczeniu podstawowym, co wynikało z braku alternatywnych zarejestrowanych form leczenia i spodziewanych nowych dowodów na skuteczność tych leków. W związku z brakiem takich dowodów w niniejszym aneksie przypisano status wynikajacy z charakterystyki produktu leczniczego5. Ponadto aneks uwzględnił stosowanie osocza ozdrowieńców i heparyny drobnocząsteczkowej w ramach leczenia wspomagającego6,7. Nadal brak jest wystarczających dowodów celowości stosowania w leczeniu zakażeń SARS-CoV-2 leków takich jak: azytromycyna, fawipirawir, ruxolitinib, oseltamiwir, opaganib, verdinexor, w związku z czym nie zalecamy ich stosowania.

Tabela 1. Zalecane postępowanie terapeutyczne w poszczególnych postaciach klinicznych zakażeń SARS-CoV-2 z uwzględnieniem leczenia podstawowego i wspomagającego
Postać/stadium choroby Leczenie podstawowe Leczenie wspomagające
1. Postać bezobjawowa lub łagodna nie stosuje się leczenie objawowe
2. Postać stabilna
 • remdesiwir, dożylnie, raz dziennie, dawka nasycająca: 200 mg, potem dawka podtrzymująca: 100 mg przez 10 dni lub lopinawir/ritonawir, doustnie 400/100mg co 12 godzin, do 14 dni
 • chlorochina, doustnie, zwykle 250 mg (w uzasadnionych przypadkach 500 mg) co 12 godzin, 7–10 dni (nie dłużej niż 10 dni) lub
  hydroksychlorochina, doustnie, dawka nasycająca: 400 mg co 12 godzin, dawka podtrzymująca: 200 mg co 12 godzin, 10 dni
 • osocze ozdrowieńców
 • heparyna drobnocząsteczkowa*
 • ewentualna antybiotykoterapia
 • leczenie objawowe
3. Postać z niewydolnością oddechową
 • remdesiwir, dożylnie, raz dziennie, dawka nasycająca: 200 mg, potem dawka podtrzymująca: 100 mg przez 10 dni lub
  lopinawir/ritonawir, doustnie 400/100mg co 12 godzin, 28 dni
  plus
 • tocilizumab (u osób z podwyższonym stężeniem IL-6), dożylnie 8 mg/kg (maksymalnie 800 mg) w pojedynczej dawce (jednogodzinny wlew); przy braku poprawy druga dawka może być powtórzona po 8–12 godzinach
 • chlorochina, doustnie, zwykle 250 mg (w uzasadnionych przypadkach 500 mg) co 12 godzin, 7–10 dni (nie dłużej niż 10 dni) lub
  hydroksychlorochina, doustnie, dawka nasycająca: 400 mg co 12 godzin, dawka podtrzymująca: 200 mg co 12 godzin, 10 dni
 • osocze ozdrowieńców
 • heparyna drobnocząsteczkowa*
 • ewentualna antybiotykoterapia
 • leczenie objawowe
 • tlenoterapia
 • nawodnienie dożylne
4. Postać krytyczna (ARDS)
 • remdesiwir, dożylnie, raz dziennie, dawka nasycająca: 200 mg, potem dawka podtrzymująca: 100 mg przez 10 dni lub lopinawir/ritonawir, doustnie 400/100mg co 12 godzin, do 28 dni
  plus
 • tocilizumab (u osób z podwyższonym stężeniem IL-6), dożylnie 8 mg/kg (maksymalnie 800 mg) w pojedynczej dawce (jednogodzinny wlew); przy braku poprawy druga dawka może być powtórzona po 8–12 godzinach
 • wentylacja mechaniczna
 • ECMO
 • osocze ozdrowieńców
 • heparyna drobnocząsteczkowa*
 • ewentualna antybiotykoterapia
 • leczenie objawowe
 • tlenoterapia
 • nawodnienie dożylne
 • glikokortykoidy:
  - methylprednizolon, dożylnie 1 mg/kg dziennie przez 5 dni, potem 40 mg dziennie przez 3 dni, następnie 10 mg dziennie przez 2 dni
  lub
  - deksametazon, dożylnie 20 mg dziennie przez 5 dni, potem 10 mg dziennie przez 3 dni, następnie 5 mg dziennie przez 2 dni
* heparyna drobnocząsteczkowa w dawkach profilaktycznych lub terapeutycznych stosowana zgodnie z ogólnymi zasadami postęowania w powikłaniach zakrzepowo-zatorowych.

Pobierz ze strony PTEiLChZ

strona 1 z 2

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce

COVID-19 - zapytaj eksperta

Masz pytanie dotyczące zakażenia SARS-CoV-2 (COVID-19)?
Zadaj pytanie ekspertowi!

Partnerem serwisu jest