Gorączka i kaszel u pacjenta z niedoczynnością kory nadnerczy w czasach pandemii SARS-CoV-2

27.04.2020
prof. dr hab. n. med. Andrzej Lewiński
Klinika Endokrynologii i Chorób Metabolicznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi