Urazy u kobiet w ciąży

05.05.2011
Trauma in pregnancy
Haywood L. Brown
Obstetrics & Gynecology, 2009; 114 (1): 147–160