Zgodność wyników diagnostyki obrazowej przewodu pokarmowego u płodu i noworodka

Zgodność wyników diagnostyki obrazowej przewodu pokarmowego u płodu i noworodka
22.05.2017
Prenatal imaging of the gastrointestinal tract with postnatal imaging correlation
Anna Nussbaum Blask i Kimberly Fagen
Ultrasound Quarterly, 2016; 32: 15–24