Czy są dostępne przenośne butle z tlenem, które pacjent może zainstalować w domu lub w pracy?

18.02.2020
prof. dr hab. n. med. Wojciech Kozubski
Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu