Nazwa angielska: Pompe disease
(glycogen storage disease II – GSD II)
Częstość występowania: 1:40 000
(postać o wczesnym początku 1:140 000
postać o późnym początku 1:60 000)
Dziedziczenie:
autosomalne recesywne