Stwardnienie rozsiane

 • Multiple Sclerosis and COVID-19

  Multiple Sclerosis and COVID-19

  Zagrożenia wynikające z zachorowania na COVID-19 osób dotkniętych stwardnieniem rozsianym omawia prof. dr Thomas Berger. Wykład wygłoszony na konferencji Zabrzańskie Dni Neurologii 2021, w ramach Sesji 1. „NEUROUPDATE I”. Materiał w języku angielskim.

 • Możliwość wystąpienia limfopenii w leczeniu stwardnienia rozsianego

  Możliwość wystąpienia limfopenii w leczeniu stwardnienia rozsianego

  Tematem rozmowy jest możliwość wystąpienia limfopenii u chorych na stwardnienie rozsiane, otrzymujących leki modyfikujące przebieg choroby.

  MATERIAŁ FIRMY SANOFI GENZYME

 • W diagnostyce jakich chorób wykonuje się badanie prążków oligoklonalnych?

  W diagnostyce jakich chorób wykonuje się badanie prążków oligoklonalnych?

  Mechanizm występowania, wskazania do przeprowadzenia badania oraz jego użyteczność w diagnostyce omawia prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa.

 • Porównanie ofatumumabu i teryflunomidu w leczeniu chorych na stwardnienie rozsiane

  Porównanie ofatumumabu i teryflunomidu w leczeniu chorych na stwardnienie rozsiane

  Porównanie ofatumumabu, przeciwciała monoklonalnego anty-CD20 podawanego s.c., z teryflunomidem, doustnym inhibitorem syntezy pirymidyny, w leczeniu chorych na stwardnienie rozsiane, na podstawie dwóch wieloośrodkowych badań klinicznych III fazy.

 • Stwardnienie rozsiane – Panel dyskusyjny

  Stwardnienie rozsiane – Panel dyskusyjny

  Czy w czasie ciąży można u pacjentki stosować interferon β i octan glatirameru, ale podczas karmienia jest dozwolony jedynie interferon? Jak postępować w przypadku 30-letniej pacjentki po dwóch epizodach klinicznych? Jaki rodzaj leczenia zaproponować – indukcję czy eskalację? Na te i inne pytania odpowiedzi udzielają eksperci w ramach panelu dyskusyjnego do Sesji 2. „Stwardnienie rozsiane” konferencji Zabrzańskie Dni Neurologii 2021.

 • Kampania edukacyjna „Zapytaj o SM”

  Kampania edukacyjna „Zapytaj o SM”

  W lipcu ruszyła kampania edukacyjna „Zapytaj o SM”. Jej inicjatorami są Fundacja PTSR, Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego i Fundacja SM-Walcz o siebie. Patronatem merytorycznym objęło kampanię Polskie Towarzystwo Neurologiczne. Kampania będzie trwać do grudnia 2021 r.

 • Infekcja SARS-CoV-2 a terapia teryflunomidem – opis przypadku

  Infekcja SARS-CoV-2 a terapia teryflunomidem – opis przypadku

  Opis przypadku 44-latki zainfekowanej SARS-CoV-2 wraz z historią choroby i porównaniem wyników laboratoryjnych przed i po infekcji prezentuje dr hab. n. med. Maciej Świat.

 • Ze stwardnieniem rozsianym można wygrać

  Ze stwardnieniem rozsianym można wygrać

  Skrócenie drogi od wystąpienia pierwszych objawów do postawienia diagnozy SM wpływa na odległe wyniki leczenia i skuteczność terapii – podkreślają eksperci w raporcie „Ścieżka pacjenta z postacią rzutowo-remisyjną stwardnienia rozsianego w placówkach publicznej opieki zdrowotnej w Polsce. Kierunki optymalizacji”.

 • <i>Neuromyelitis optica</i> czy stwardnienie rozsiane? Wyzwania diagnostyczne i&nbsp;terapeutyczne

  Neuromyelitis optica czy stwardnienie rozsiane? Wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne

  Jakie są główne i pomocnicze kryteria rozpoznania tych jednostek chorobowych? Jak postępować w przypadku wątpliwości przy stawianiu diagnozy? Obejrzyj wykład dr n. med. Sławomira Warzyniaka wygłoszony w trakcie konferencji Zabrzańskie Dni Neurologii 2021 w ramach Sesji 6. „NEUROUPDATE III”.

 • Co nowego przyniósł rok 2020 w&nbsp;tematyce SM i&nbsp;neuroimmunologii?

  Co nowego przyniósł rok 2020 w tematyce SM i neuroimmunologii?

  Podsumowanie minionego roku w tematyce stwardnienia rozsianego przedstawiła prof. dr hab. n. med. Monika Adamczyk-Sowa w ramach konferencji Zabrzańskie Dni Neurologii 2021, w ramach Sesji 1. „NEUROUPDATE I”.

 • Postępujące SM &ndash; od rozpoznania do skutecznego leczenia

  Postępujące SM – od rozpoznania do skutecznego leczenia

  Wykład prof. dr hab n. med. Haliny Bartosik-Psujek wygłoszony w trakcie konferencji Zabrzańskie Dni Neurologii 2021 w ramach Sesji 4. „NEUROUPDATE II”

 • Stwardnienie rozsiane – nowe szanse dla chorych

  Stwardnienie rozsiane – nowe szanse dla chorych

  Trwają badania nad nowymi lekami w terapii SM, które nie tylko hamują, ale działają naprawczo na ośrodkowy układ nerwowy. Wydaje się, że jesteśmy coraz bliżej chwili, gdy będzie można powiedzieć, że w SM uda się zahamować aktywność choroby u prawie wszystkich pacjentów.

 • Jakie powinno być postępowanie z&nbsp;pacjentem z&nbsp;odosobnionym zespołem radiologicznym (RIS)?

  Jakie powinno być postępowanie z pacjentem z odosobnionym zespołem radiologicznym (RIS)?

  W jakiej kolejności prowadzić badania diagnostyczne i co uwzględnić w razie podejrzenia odosobnionego zespołu radiologicznego wyjaśnia dr hab. n. med. Alicja Kalinowska.

 • Stwardnienie rozsiane &#8211; terapia indukcyjna

  Stwardnienie rozsiane – terapia indukcyjna

  Wykład prof. dr hab. n. med. Alicji Kalinowskiej wygłoszony w trakcie konferencji Zabrzańskie Dni Neurologii 2021 w ramach panelu eksperckiego „Indukcja czy eskalacja – jak dziś leczyć stwardnienie rozsiane?”.

 • Stwardnienie rozsiane &#8211; terapia eskalacyjna

  Stwardnienie rozsiane – terapia eskalacyjna

  Wykład prof. dr hab. n. med. Aliny Kułakowskiej wygłoszony w trakcie konferencji Zabrzańskie Dni Neurologii 2021 w ramach panelu eksperckiego "Indukcja czy eskalacja – jak dziś leczyć stwardnienie rozsiane?".

174 artykuły - strona 1 z 12

Napisz do nas

Zadaj pytanie ekspertowi, przyślij ciekawy przypadek, zgłoś absurd, zaproponuj temat dziennikarzom.
Pomóż redagować portal.
Pomóż usprawnić system ochrony zdrowia.